Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

WspółdziałaMY

Klauzula informacyjna dla wolontariusza/praktykanta

Zgodnie   z  art.  13 ust. 1 i 2  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie, ul. Korotyńskiego 10;

2)    inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” jest:

Pani Bożenna Marchel-Potrzuska,  e-mail służbowy:  bozena@kancelaria-bmp.pl,

3)    administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora np. kancelarią prawną, firmą świadczącą usługę ochrony, bhp,

5)    administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 10 lat,

8)    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do      zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak realizacji umowy lub porozumienia,

9)    ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych   Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO,

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Pani/Pana    

       dane osobowe.

 

                                                                                        ……………………………………………….……………

                                                                                                              data i podpis wolontariusza/praktykanta

 

 

AKTUALNOŚCI:

Akcje profilaktyczne

Utworzono dnia 18.03.2024

W 2024 r. dzieki uprzejmości dwóch instytucji Dom Pomocy Społecznej "Chemik" miał możliwość przerowadzenia akcji profilaktycznych wśród Mieszkańcow Domu. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne - przeprowadziło konsultacje i poradnictwo w zakresie pielęgnacji...

czytaj dalej... na temat: Akcje profilaktyczne

Nasi przyjaciele

Utworzono dnia 26.02.2024

Dom Pomocy Społecznej "Chemik" zaprasza do współpracy ukierunkowanej na świadczenie nieodpłatnych działań wspierających Seroniorów naszego Domu. Obecnie współpracujemy z: Stowarzyszenie mali bracia Ubogich - w ramach projektu...

czytaj dalej... na temat: Nasi przyjaciele