– Procedura przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej Chemik świadczy całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku. Aby zamieszkać w placówce należy:

 1. Udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej (wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej) w celu złożenia pisemnego wniosku dot. skompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kierującej do DPS. We wniosku należy umotywować powód swojej prośby tj. opisać sytuację zdrowotną, osobistą, rodzinną oraz materialną.
 1. Postępowanie w sprawie prowadzi pracownik socjalny OPS, który uzgadnia termin wizyty z osobą zainteresowaną w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz skompletowania niezbędnych do umieszczenia w DPS dokumentów. W tym celu należy przygotować:
  • dowód osobisty,
  • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego dot. wysokości świadczenia,
  • orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności,
  • aktualną dokumentację medyczną,
  • zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala,
  • dokumenty dot. stanu majątkowego.
 1. W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje skompletowaną dokumentację do:

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
Lipińska 2,
01-833 Warszawa,
tel. 22 646-18-11, 646-52-54, 646-53-15/13,

celem wydania decyzji kierującej do konkretnej placówki oraz decyzji dot. odpłatności.

 1. Po otrzymaniu kompletu dokumentów z Warszawskiego Centrum pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej kontaktuje się z Zainteresowanym, umawia się w miejscu Jego pobytu aby zaktualizować sytuację zdrowotno-bytową. O terminie zamieszkania osoba oczekująca jest powiadamiana pisemnie. Czas oczekiwania zależny jest od zwalniających się w placówce miejsc
 1. Zasady odpłatności za pobyt w DPS określa ustawa o pomocy społecznej art. 60 – 64a.

Szczegółowych informacji na temat procedury przyjęcia i zasad odpłatności udzielają pracownicy socjalni:

 • Anna Englender
 • Agnieszka Nadolna
 • Magdalena Kuran

Pod numerem telefonu: tel.  022 823-50-12, 823-58-37 wew. 117 lub kom. 723-457-476

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie jest Pani Bożenna Marchel-Potrzuska. Dostępna pod adresem e-mail: bozena@kancelaria-bmp.pl, oraz numerem tel. 502 099 840.

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize