Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Procedura przyjęcia

 1. Udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej (wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej) w celu złożenia pisemnego wniosku dotyczącego skompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kierującej do DPS. We wniosku należy umotywować powód swojej prośby czyli opisać sytuację zdrowotną, osobistą, rodzinną oraz materialną.
 1. Postępowanie prowadzi pracownik socjalny OPS, który uzgadnia termin wizyty z osobą zainteresowaną w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz skompletowania niezbędnych do umieszczenia w DPS dokumentów. W tym celu należy przygotować:
 • dowód osobisty,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości świadczenia,
 • orzeczenie o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub stopnia niepełnosprawności,
 • aktualną dokumentację medyczną,
 • zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala,
 • dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej.
 1. W przypadku zaistnienia przesłanek do umieszczenia w DPS, Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje skompletowaną dokumentację do:

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
Lipińska 2,
01-833 Warszawa,
Sekretariat tel.
22 599 71 20

celem wydania decyzji kierującej do konkretnej placówki oraz decyzji dotyczącej odpłatności.

 1. Po otrzymaniu przez Dom kompletu dokumentów z Warszawskiego Centrum pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej kontaktuje się z Zainteresowanym, aby zaktualizować sytuację zdrowotno-bytową. O terminie zamieszkania osoba oczekująca jest powiadamiana pisemnie. Czas oczekiwania zależny jest od zwalniających się w placówce miejsc. Nowo przyjęty Mieszkaniec zamieszkuje w pokoju dwuosobowym.
 1. Zasady odpłatności za pobyt w DPS określa ustawa o pomocy społecznej art. 60 – 64a.

Szczegółowych informacji na temat procedury przyjęcia i zasad odpłatności udzielają pracownicy socjalni:

 • Anna Englender
 • Magdalena Kuran
 • Agnieszka Nadolna
 •  

Pod numerem telefonu: tel.  022 823-50-12, 823-58-37 wew. 117 i 130 lub kom. 723-457-476

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie jest Pani Bożenna Marchel-Potrzuska. Dostępna pod adresem e-mail: bozena@kancelaria-bmp.pl, oraz numerem tel. 502 099 840.