– Procedura odbioru niepodjętych depozytów

W Domu Pomocy Społecznej „Chemik” stosuje się procedurę likwidacji depozytu określoną w ustawie o likwidacji niepojętych depozytów z dnia 18 października 2006 roku (Dz. U. Nr 208 poz. 1537, zm. Dz. U. z 2009 r. poz. 1241).

W przypadku zgonu mieszkańców Dom jest zobowiązany wezwać osoby uprawnione do odebrania depozytu wartościowego wyznaczając trzy letni termin odbioru oraz poinformować o skutkach nie podjęcia depozytu (sądowej likwidacji depozytu).

Spadkobierca w chwili zgłoszenia się po depozyt zmarłego powinien przedstawić prawomocne postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Osobę uprawnioną obowiązuje 3 – letni termin na odebranie depozytu. Termin ten jest liczony od dnia doręczenia wezwania do odebrania depozytu.

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry