Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Procedura odbioru niepodjętych depozytów

W Domu Pomocy Społecznej „Chemik” stosuje się procedurę likwidacji depozytu określoną w ustawie o likwidacji niepojętych depozytów z dnia 18 października 2006 roku (Dz. U. Nr 208 poz. 1537, zm. Dz. U. z 2009 r. poz. 1241).

W przypadku zgonu mieszkańców Dom jest zobowiązany wezwać osoby uprawnione do odebrania depozytu wartościowego wyznaczając trzy letni termin odbioru oraz poinformować o skutkach nie podjęcia depozytu (sądowej likwidacji depozytu).

Spadkobierca w chwili zgłoszenia się po depozyt zmarłego powinien przedstawić prawomocne postanowienie Sądu stwierdzające nabycie spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Osobę uprawnioną obowiązuje 3 – letni termin na odebranie depozytu. Termin ten jest liczony od dnia doręczenia wezwania do odebrania depozytu.

DPS "Chemik" wzywa do odbioru depozytu po zmarłym Ryszardzie Wojnowskim.