Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Pomocy Społecznej "Chemik"

Odwiedziny w DPS „Chemik”

Utworzono dnia 28.07.2020

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” znosi obowiązujący dotychczas całkowity zakaz odwiedzin Mieszkańców wprowadzając Procedurę umożliwiającą Mieszkańcom naszego Domu bezpośredni kontakt z rodzinami, opiekunami lub innymi osobami.

Osoby zainteresowane odwiedzinami u Mieszkańców DPS „CHEMIK” prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, zamieszczonymi poniżej. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zaplanowania wizyty prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym.

  1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w kontakcie telefonicznym z pracownikami socjalnymi, według harmonogramu, który uzgadniany jest z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że osoby odwiedzające zobowiązane są, co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem odwiedzin, potwierdzić u pracownika socjalnego dostępność terminu.
  2. Odwiedziny odbywają się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 i nie częściej niż raz w tygodniu.
  3. Spóźnienie powyżej 15 minut będzie skutkować odwołaniem spotkania.
  4. W trakcie jednego kontaktu mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba. Spotkanie może trwać max. 60 min.
  5. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców zabronione są bliskie kontakty, takie jak: przytulanie, całowanie a nawet podanie sobie rąk.
  6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego: poddania się pomiarowi temperatury ciała, wejścia na teren DPS w maseczce oraz bycia w niej przez cały czas, aż do momentu opuszczenia terenu Placówki, dezynfekcji rąk.
  7. W przypadku przyniesienia przez odwiedzających zakupów lub paczek konieczne jest pozostawienie tych artykułów w tzw. śluzie w recepcji, w celu odbycia kwarantanny i dezynfekcji opakowania.