– Monitoring wizyjny


Dom Pomocy Społecznej „Chemik” ul. Korotyńskiego 10  w Warszawie zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje Panią/Pana, że:

 1. Na terenie Domu Pomocy Społecznej „Chemik” jest prowadzony monitoring wizyjny.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej „Chemik”  w Warszawie, ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa.
 3. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10 w Warszawie jest Bożenna Marchel-Potrzuska, e-mail: bozena@kancelaria-bmp.pl, tel. 502 099 840.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków Domu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przy ul. Korotyńskiego 10   w Warszawie.
 6. Monitoringiem wizyjnym w Domu objęto: na parterze hol główny i korytarze, korytarze na pierwszym, drugim i trzecim piętrze łącznie z holami, wejścia do budynku, alejki wokół Domu oraz część ogrodu.
 7. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań), maksymalnie do 10 dni.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize