– Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”

logotyp projektu unijnego
logotyp projektu unijnego

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” bierze udział  w projekcie

pn. Wsparcie dla Mazowsza,

współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020.

Cel projektu zakłada wsparcie DPS z woj. mazowieckiego, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Otrzymane granty zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup sprzętu: m.in. do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych.

Z tych środków przez trzy miesiące będą także wypłacane dodatki do wynagrodzeń dla pracowników sprawujących opiekę nad mieszkańcami.
Wsparcie otrzymuje 14 Domów Pomocy Społecznej jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize