– Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

Logo DPS CHEMIK
Logo DPS Chemik przedstawiające dwoje staruszków siedzących pod parasolem ogrodowym

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie ul. Korotyńskiego 10 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego została wybrana Pani Karolina Dudek  zam. w Ożarowie Mazowieckim.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka na w/w stanowisko spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze i została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.

Powrót do góry