– Zakres świadczonych usług

Dom Pomocy Społecznej Chemik świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na na poziomie obowiązującego standardu (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2012 poz. 964)

 1. W zakresie usług bytowych zapewniamy:
  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie, w tym zlecone przez lekarza diety,
  • utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych.
 2. W zakresie usług opiekuńczych zapewniamy:
  • całodobową opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą,
  • niezbędną pomoc: w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, w utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym,
  • możliwość korzystania z rehabilitacji ogólno usprawniającej.
 3. W zakresie usług wspomagających zapewniamy:
  • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
  • możliwość korzystania z prasy codziennej oraz biblioteki,
  • podnoszenie sprawności i aktywizację w tym możliwość udziału w imprezach kulturalnych w na terenie placówki i poza nią,
  • pomoc i wsparcie psychologiczne,
  • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem,
  • rozwój samorządności mieszkańców.

UWAGA: Dom Pomocy Społecznej nie świadczy usług zdrowotnych. Umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

 

Na terenie Domu działa Zespół muzyczny „Uśmiech” oraz grupa teatralna Pro-Arte”.

Celem działalności obu zespołów jest odkrywanie i pobudzanie potencjału twórczego tkwiącego w człowieku ,aktywizacja seniorów, poprawa samopoczucia  oraz organizacja wolnego czasu w placówce. Seniorzy spotykając się na zajęciach pracują nad  programami artystycznymi  o różnej tematyce, które potem  prezentowane są  podczas uroczystości , przeglądów artystycznych , festynów itp.

Zespół Uśmiech z pracownikami DPS
Zespół Uśmiech z pracownikami DPS
Zespół Uśmiech
Zespół Uśmiech
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize