– Zajęcia stałe

Grupa teatralna „PRO-ARTE”

Grupę teatralną „Pro – arte” tworzy obecnie sześcioro Mieszkańców naszego Domu. Próby odbywają się raz w tygodniu, w środy. Przedstawienia przygotowywane są na podstawie scenariuszy kabaretów minionej epoki lub innych polskich tekstów komediowych. Aktorzy z nieskrywaną przyjemnością inscenizują także bajki dla dzieci, które następnie prezentowane są dzieciom z kilku przedszkoli na Ochocie. Nasze spektakle chętnie oglądają zarówno Mieszkańcy Domu, jak i inne warszawskie, podobne naszej, placówki, do których jesteśmy zapraszani. Raz w roku prezentujemy swoje dokonania podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy.

Próby i wspólna praca nad przedstawieniami to okazja do integracji, miłego spędzenia czasu, realizacji zainteresowań naszych mieszkańców. To także możliwość nieskrępowanego wyrażania różnych emocji, a cel w postaci przedstawienia motywuje do cierpliwej i systematycznej pracy nad swoją rolą.

Zespół „UŚMIECH”

Zespół muzyczno-wokalny „Uśmiech” tworzy 11 osób. Należą do niego Mieszkańcy naszego Domu, a także kilka osób przychodzących z poza placówki. Członkowie zespołu spotykają się na próbach raz w tygodniu, w czwartki. Przygotowywane tam programy artystyczne oparte są na piosenkach pamiętanych i chętnie śpiewanych nie tylko przez seniorów. Każdy program ma swoją odrębną tematykę, np. cygańską, grecką, lata 20, lata 30, itd.

Zespół występuje zarówno dla Mieszkańców naszego Domu, uświetniając wiele imprez, jak również jest zapraszany na występy gościnne do innych placówek, a raz w roku występuje podczas Pikniku Integracyjnego w Parku Szczęśliwickim.

Osoby uczęszczające na próby zespołu mają okazję do realizacji swojej pasji muzycznej, a także do wzajemnej integracji i rozmowy. Występy na scenie pozwalają zaprezentować dokonania zespołu szerszej publiczności.

Zajęcia komputerowe
„Zajęcia komputerowe” to forma zajęć prowadzonych w DPS „Chemik”. Mieszkańcy chcący pogłębić swoją wiedzę dot. obsługi komputera oraz korzystania z zasobów internetu spotykają się na zajęciach prowadzonych przez instruktora terapii zajęciowej lub instruktora kulturalno-oświatowego. Uczestnicy uczą się tworzenia krótkich tekstów za pomocą edytora tekstu, poznają możliwości komputera w dziedzinie tworzenia grafiki, zdjęć i posługiwania się pocztą elektroniczną, jak również komunikatorami typu skyp, a w chwilach relaksu korzystają z prostych gier. Zajęcia cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ponadto stanowiska komputerowe z dostępem do internetu są stale dostępne dla samodzielnie serfujących Seniorów.

Trening pamięci i koncentracji
„Trening pamięci i koncentracji” to regularne spotkania grupowe organizowane dla mieszkańców DPS „Chemik”. To cykl spotkań prowadzonych przez psychologa ze stałą grupą osób. Celem Treningu jest poprawa zdolności koncentracji i zasobów pamięciowych u osób starszych. Uczestnictwo w spotkaniach odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności. Zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu, we wtorki, o godz. 10.00. Każde spotkanie trwa około 1 godz. i 30 min. Uczestnicy mają możliwość w przyjemnej i pełnej wzajemnej akceptacji atmosferze spędzać czas, tworzyć nowe znajomości a przede wszystkim utrwalać i poszerzać posiadaną wiedzę oraz umiejętności, poprawiać zdolność wysławiania się, koncentracji i spostrzegawczości.
Klub dyskusyjny
„Klub dyskusyjny” to cykliczne spotkania, odbywające się raz w tygodniu, w czwartek, prowadzone przez instruktora kulturalno-oświatowego w formie grupy otwartej. Wspomniana grupa jest otwarta zarówno na nowych uczestników, jak i nowe tematy, nowe doświadczenia. Każde spotkanie cechuje inny temat, który z równym zaangażowaniem uczestników poddawany jest polemice.

Spotkanie dotyczące określonego pisarza rozpoczyna prezentacja jego życiorysu, a następnie poznajemy konkretne utwory danego artysty. Po przeczytaniu lub przypomnieniu przygotowanego utworu wymieniamy swoje uwagi, myśli, emocje i spostrzeżenia. Raz w miesiącu poznajemy poglądy ważniejszych filozofów i poddajemy je żarliwej dyskusji.

Uczestnictwo w klubie dyskusyjnym pozwala na kontynuacje pasji osobom zainteresowanym literaturą, a także daje możliwość uczestnikom do głębszego poznania się i integracji.

Biblioterapia
Biblioterapia to jedna z najbardziej tradycyjnych form terapeutycznych. W naszym Domu realizowana jest zarówno w formie biernej – jako spotkanie terapeuty z Podopiecznym lub grupą Podopiecznych, jak i w formie czynnej – poprzez umożliwienie Mieszkańcom Placówki korzystania z ponad 4000 egzemplarzy książek wchodzących w skład zasobów biblioteki DPS, czynnej w każdy poniedziałek. Ponadto w patio Domu znajduje się ogólnodostępna biblioteczka ufundowana przez Fundację Zaczytani.org i Provident . Korzystający z zasobów bibliotecznych Mieszkańcy czytają, dyskutują, odbywa się wymiana doświadczeń i wiedzy życiowej. Dla urozmaicenia posiadanego zasobu współpracujemy z Wypożyczalnią Kompletów Książek w Dzielnicy Mokotów.

Biblioterapia pełni następujące funkcje:

 • utylitarną – pomaga rozwiązać niektóre praktyczne problemy życiowe,
 • wychowawczą – inspiruje, wskazuje zachowania akceptowane społeczne,
 • informacyjną – dostarcza informacji o zdrowiu człowieka,
 • kształcącą – wpływa na rozwój sprawnego wypowiadania się i rozwijania umiejętności estetycznych,
 • uwrażliwiającą – ukazując osobie doznania płynące od innych i od niej samej,
 • ideologiczną – wpływającą na kształtowanie się systemu wartości i wyznaczaniu celów życiowych,
 • emocjonalną – pozwala na przeżycie uczuć, które są niedostępne dla świadomości człowieka.
Pokazy filmowe
„Pokazy filmowe” w DPS „Chemik” to cykliczne spotkania wielbicieli dobrego kina. Dzięki darczyńcom mogą się odbywać w mini sali kinowej aby wszyscy kinomaniacy naszego Domu mogli wspólnie cieszyć się przeżyciami związanymi z oglądania zarówno najnowszych dzieł kinomatografii jak również dzieł zaliczanych do klasyki kina.

Przed seansem filmowym wygłaszany jest krótki wstęp wprowadzający w dany film. Propozycje kolejnych projekcji mogą zgłaszać także Mieszkańcy. Pokazy filmowe cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Na naszym srebrnym ekranie wielokrotnie wspominaliśmy uwiecznione w kadrze fotografa chwile z życia Domu i jego Mieszkańców.

Terapia zajęciowa w pracowni plastycznej
Zajęcia grupowe w pracowni plastycznej mają formę zajęć otwartych, skierowane są do wszystkich zainteresowanych Mieszkańców i odbywają się w godzinach przedpołudniowych.

Są to zajęcia manualne usprawniające motorykę małą, przeplatane ćwiczeniami umysłowymi i grafomotorycznymi. Zajęcia dobierane są indywidualnie do każdego Mieszkańca i zgodnie z jego zainteresowaniami. W okresie letnim zajęcia prowadzone są również na naszym tarasie w otoczeniu pięknej zieleni.

W pracowni plastycznej Mieszkańcy wykonują prace w różnych technikach, np.:

 • kolorowanie obrazków,
 • prace ze sznurka,
 • malowanie akwarelami,
 • malowanie farbami witrażowymi i akrylowymi,
 • dziewiarstwo i szydełkowanie,
 • decoupage,
 • biżuteria z koralików.

Ponadto w pracowni wykonywane są scenografie do przedstawień dla grupy teatralnej, a w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy terapeuta zajęciowy wraz z Mieszkańcami przygotowuje w pracowni karty świąteczne oraz stroiki i dekoracje.

Terapia ruchem
Zgodnie z zasadą „ W zdrowym ciele –zdrowy duch” nasi Mieszkańcy biorą aktywny udział w gimnastyce grupowej.

Zajęcia ruchowe odbywają się popołudniami we wtorki i czwartki w sali rehabilitacyjnej bądź – w okresie letnim – na tarasie. Są to ćwiczenia usprawniające motorykę dużą i małą dostosowane oczywiście do możliwości Seniorów. Początkowo wykonywane są one w pozycji siedzącej (na krzesłach) i przeplatane ćwiczeniami oddechowymi. Kolejnym etapem gimnastyki są ćwiczenia na orientację w schemacie ciała, ćwiczenia w pozycji stojącej (kto może) oraz ćwiczenia z piłką.

Gimnastyka cieszy się dużym zainteresowaniem nawet wśród Mieszkańców poruszających się na wózkach. W zależności od pogody prowadzone są również ćwiczenia indywidualne na przyrządach siłowych w naszym ogrodzie (mini-siłownia) oraz zajęcia z zakresu Hortiterapii, w tym spacer ścieżką sensoryczną. W okresie wiosenno-letnim organizowane są także spacery do pobliskiego parku.

Podsumowując: każdy nasz Senior doskonale wie, że ruch to Zdrowie!

[/accordion]
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize