– Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku

„Samodzielny w domu/ Samodzielny w środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

 

Informacje dotyczące projektu

 

Wartość całkowita projektu: 1 399 920 zł

Wkład własny: 98 000 zł

Wartość dofinansowania: 1 301 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie: 

Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”

Dom Pomocy Społecznej „Leśny”

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”

Projekt realizowany jest we współpracy z 5 ośrodkami pomocy społecznej:

  1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy,
  3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
  4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  5. Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,

Opis projektu

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla 50 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy w okresie trwania projektu.

Grupa docelowa: 
Projekt skierowany jest do 50 osób, które są mieszkańcami Warszawy, są osobami niesamodzielnymi i nie korzystają z usług opiekuńczych.

Główne działania w projekcie:

  • szczegółowa diagnoza potrzeb Uczestników Projektu i opracowanie ścieżki reintegracji,
  • usługi opiekuńcze dla 35 Uczestników Projektu,
  • usługi świadczone w 5 mieszkaniach wspomaganych dla 15 Uczestników Projektu.

Rekrutacja Uczestników Projektu: w miarę dostępności miejsc

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize