– Projekt Łapię Dzień

W maju tego roku spotkała nas miła niespodzianka, bowiem Mieszkańcy DPS „Chemik” zostali zaproszeni do udziału w projekcie Łapię Dzień realizowanym przez fundację ESPAR 50+. Projekt ten ma na celu zachęcać Seniorów do aktywności oraz dbania o sprawność fizyczną i psychiczną. Założenia te pomogą osobą starszym zwalczać bezczynność, osamotnienie oraz depresję.  Planer ma charakter edukacyjny, zwraca uwagę na minimum aktywności, która niezbędna jest szczególnie w czasie pandemii.

Co miesiąc Mieszkańcy DPS „Chemik” biorący udział w projekcie otrzymują Planer, gdzie za pomocą symboli, kojarzących się z daną aktywnością, określone są propozycje tychże działań. Do każdego Planera dołączony jest list od Pani Marty i Pani  Ilony (pomysłodawczyń projektu) oraz instrukcja wyjaśniająca znaczenie poszczególnych symboli (np. symbol „książki” oznacza biblioterapię, czyli czytanie książek i prasy, „Pędzel” – to udział w zajęciach plastycznych itp.). Załączona fotografia przedstawia Planer z miesiąca czerwca. Dodatkowo do Planera dołączone są zdjęcia z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi, które prezentują nasi Mieszkańcy – p. Ula, p. Janusz, p. Basia, p. Witold. Dla najbardziej aktywnych uczestników projektu przewidziane są nagrody w postaci krzyżówek i kalendarzy.

Obecnie w projekcie bierze udział czwórka Mieszkańców „DPS „Chemik”, którzy pod okiem psychologa (Pani Katarzyny) i terapeuty zajęciowego (Pani Doroty), realizują sukcesywnie założenia projektu. Seniorzy chętnie uzupełniają swoje Planery i są bardzo zmotywowani. Liczymy na powiększenie grupy i zachęcamy do udziału innych Seniorów.

Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Stołeczne Warszawa
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
Powrót do góry
Font Resize