– Odwiedziny w DPS „Chemik”

Logo DPS CHEMIK
Logo DPS Chemik przedstawiające dwoje staruszków siedzących pod parasolem ogrodowym

Dom Pomocy Społecznej „Chemik” znosi obowiązujący dotychczas całkowity zakaz odwiedzin Mieszkańców wprowadzając Procedurę umożliwiającą Mieszkańcom naszego Domu bezpośredni kontakt z rodzinami, opiekunami lub innymi osobami.

Osoby zainteresowane odwiedzinami u Mieszkańców DPS „CHEMIK” prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, zamieszczonymi poniżej. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zaplanowania wizyty prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym.

  1. Odwiedziny mieszkańców odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w kontakcie telefonicznym z pracownikami socjalnymi, według harmonogramu, który uzgadniany jest z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, co oznacza, że osoby odwiedzające zobowiązane są, co najmniej na 24 godziny przed planowanym terminem odwiedzin, potwierdzić u pracownika socjalnego dostępność terminu.
  2. Odwiedziny odbywają się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13 i nie częściej niż raz w tygodniu.
  3. Spóźnienie powyżej 15 minut będzie skutkować odwołaniem spotkania.
  4. W trakcie jednego kontaktu mieszkańca może odwiedzić tylko jedna osoba. Spotkanie może trwać max. 60 min.
  5. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców zabronione są bliskie kontakty, takie jak: przytulanie, całowanie a nawet podanie sobie rąk.
  6. Osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego: poddania się pomiarowi temperatury ciała, wejścia na teren DPS w maseczce oraz bycia w niej przez cały czas, aż do momentu opuszczenia terenu Placówki, dezynfekcji rąk.
  7. W przypadku przyniesienia przez odwiedzających zakupów lub paczek konieczne jest pozostawienie tych artykułów w tzw. śluzie w recepcji, w celu odbycia kwarantanny i dezynfekcji opakowania.
Powrót do góry