Centrum Pieniądza NBP

Dnia 14.04 zwiedziliśmy Centrum Pieniądza NBP.

Misją Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie jest popularyzowanie wiedzy na temat ekonomii i historii pieniądza. Nasi Mieszkańcy z ogromnym zainteresowaniem słuchali o rozwoju ekonomii i gospodarki pieniężnej, funkcjach, jakie pieniądz pełnił na przestrzeni dziejów, a także historii powstania i ewolucji systemu bankowego i bankowości centralnej.