Budowa Ogrodu Sensorycznego w DPS „Chemik”

W ramach wspominanego już Projektu AGE w Domu Pomocy Społecznej „Chemik” powstaje Ogród Sensoryczny, czyli Ogród, który leczy.

Ogród ten, opracowano z myślą o specyficznych potrzebach osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponadto pełni funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną. Sformułowanie takiego miejsca pozwala poznawać i postrzegać świat. Emitowane przez roślinność bodźce stymulują ośrodkowy układ nerwowy, pobudzają prace narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego.

Juz na etapie projektu ogrodu wprowadzono podział tematyczny terenu. Każdy zakątek służy innemu doświadczaniu i ma pobudzać inne zmysły. Dobór gatunkowy roślin jest  tak skonstruowany, aby oddziaływać nie tylko zmysłowo, ale również edukacyjnie. Zastosowane są rośliny różnokolorowe, o różnorakiej fakturze liści oraz rozmaite zapachowo. Ponadto wyróżnia się gatunki botanicznie rodzime, z różnych typów krajobrazu – na przykład w ogrodzie górskim lub wiejskim. Również wskazanie gatunków użytkowych np. ziół, warzyw lub krzewów owocowych pomocne jest w nauce i bezpośrednim doświadczaniu świata przyrody.

Powstający własnie ogród jest na prawdę nasz, wspólny. Jest terapeutyczny już od chwili wykonywania pierwszych nasadzeń, ponieważ wykonywaliśmy je wspólnie – Mieszkańcy, pracownicy i architekci ogrodu.

Zapraszamy do galerii.