Szkolenie dla Mieszkańców DPS „Chemik”

W dniu dzisiejszym w ramach  szkoleń finansowanych z „Projektu AGE-działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się” w naszym Domu odbyło się szkolenie dla Mieszkańców dot. radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby. W szkoleniu udział wzięło 11 osób. Poza osobistym udziałem w zajęciach każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe. Wiedza zdobyta podczas szkolenia oraz profesjonalizm ze strony prowadzącego trenera spotkały się z dużym uznaniem ze strony Mieszkańców.