Klub Pracy Socjalnej.

Klub Pracy Socjalnej to cykl spotkań dla pracowników socjalnych organizowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i odbywających się na terenie w/w uczelni. Każde spotkanie to niezwykle ciekawy wykład dot. problemów napotykanych w pracy pracownika socjalnego oraz czas na wymianę doświadczeń i wypracowanie nowych sposobów skutecznego działania.