Spotkanie społeczności.

Spotkanie społeczności Mieszkańców z kierownikiem działu opiekuńczo-terapeutycznego i pracownikiem socjalnym DPS „Chemik” to stały element życia społecznego Domu. Spotkania odbywają się co dwa miesiące lub częściej, jeśli wymaga tego sytuacja. Na powyższe zebrania wstęp mają wszyscy zainteresowani Mieszkańcy Placówki. Omawiane są sprawy bieżące dot. zamieszkujących Dom osób oraz rozpatrywane są sprawy zgłaszane przez Mieszkańców. Jest to doskonała okazja aby wyrazić swoje zdanie, zgłosić ciekawy pomysł spędzania czasu wolnego lub dowiedzieć się o sprawach dot. Domu i jego Mieszkańców.