ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony na ochronę osób i mienia w budynku Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 10.

SIWZ.pdf

SIWZ-załączniki.pdf

SIWZ sprostowanie

Protokół

Najkorzystniejsza oferta