XX Przegląd Twórczości Artystycznej

       22 maja odbył się jubileuszowy XX Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m. st. Warszawy.

W tym roku gościliśmy w Urzędzie Gminy Bielany, gdzie była zorganizowana wystawa prac plastycznych Mieszkańców DPS. Na przygotowanej scenie swoje możliwości prezentowały grupy artystów z poszczególnych ośrodków, które gromkimi brawami były oklaskiwane przez publiczność. Każdy DPS otrzymał dyplomy dla swoich artystów oraz bon na cele hortiterapii. Nie zabrakło również miłych niespodzianek w postaci wspaniałego tortu z okazji okrągłego jubileuszu, czy też występu muzycznego pracowników WCPR.

Uwieńczeniem Przeglądu był koncert DJ Wiki.

To był dla nas dzień pełen wrażeń.

                                                                                                                 D.A.