Szkolenie z I-szej pomocy przedmedycznej

Dzisiaj niemal każdy z pracowników DPS „Chemik” miał możliwość i z niej skorzystał, uczestniczyć w profesjonalnym szkoleniu z I-szej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzone było przez doświadczonych i praktykujących ratowników, mających także uprawnienia szkoleniowe. Oprócz dużej dawki teorii otrzymaliśmy jeszcze większą dawkę praktyki np. używając aparatu do defibrylacji lub ćwicząc z fantomem. 

To już kolejna edycja takiego szkolenia w naszym Domu i na pewno nie ostatnia, bo takiej wiedzy nigdy nie jest za wiele.