Grupa dyskusyjna po nowemu czyli „Moc pozytywnego myślenia”

Co środy w naszym Domu odbywają się zajęcia z biblioterapii pod tytułem „ Moc pozytywnego myślenia”. Jest to nowe wydanie Grupy dyskusyjnej prowadzonej obecnie przez Panią Natalię Sydorchuk. W trakcie zajęć uczestniczący w zajęciach Mieszkańcy czytają, dyskutują, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą życiową.

 Biblioterapia pełni następujące funkcje:

  • utylitarną – pomaga rozwiązać niektóre praktyczne problemy życiowe,
  • wychowawczą – inspiruje, wskazuje zachowania akceptowane społeczne,
  • informacyjną – dostarcza informacji o zdrowiu mieszkańca,
  • kształcącą – wpływa na rozwój sprawnego wypowiadania się i rozwijania umiejętności estetycznych,
  • uwrażliwiającą – ukazując osobie doznania płynące od innych i od niej samej,
  • ideologiczną – wpływającą na kształtowanie się systemu wartości i wyznaczaniu celów życiowych,
  • emocjonalną – pozwala na przeżycie uczuć, które są niedostępne dla świadomości człowieka.