Zajęcia komputerowe dla Mieszkańców w ramach Projektu AGE.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się w naszym Domu cykl zajęć komputerowych dla Mieszkańców Placówki zorganizowany w ramach tworzonej kawiarenki internetowej. Zarówno szkolenie jak i sprzęt komputerowy do kawiarenki to kolejny etap trwającego na terenie Warszawy Projektu AGE – działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się”. Do udziału w zajęciach, odbywających się w każdy poniedziałek i czwartek przez kolejne pięć tygodni, zgłosiło się i bierze udział 7 Mieszkańców.