Kolędowanie w Ośrodku Nowolipie.

12 stycznia delegacja Mieszkańców reprezentująca nasz Dom uczestniczyła w uroczystym spotkaniu kolędowym w Ośrodku Nowolipie. Jako prezentację muzyczną przygotowaliśmy kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. W imprezie uczestniczyły także reprezentacje z pozostałych warszawskich domów pomocy społecznej. To coroczne spotkanie miało jak zwykle niezwykły, świąteczny nastrój.