Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

7 grudnia 2016r. grupa teatralna Pro-Arte składająca się z Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Chemik” oraz delegacja Naszych Mieszkańców uczestniczyli w XVII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Przegląd organizowany jest co roku przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i od kilku lat odbywa się w Centrum Alzheimera przy ulicy Wilanowskiej.
Grupa teatralna „Pro – arte” zaprezentowała przedstawienie p.t.: „Bajki poetów polskich”. Na program składały się teksty Jana Brzechwy oraz Aleksandra Fredry. Oprócz występu scenicznego każdy z Domów zaprezentował wystawę prac rękodzielniczych, tworzonych w ciągu roku w ramach terapii zajęciowej i organizacji czasu wolnego. W trakcie całodniowych prezentacji artystycznych warszawskich Domów Pomocy Społecznej można było oglądać w/w wystawy prac oraz zacieśniać kontakty towarzyskie.
W nagrodę za ciężką pracę włożoną w przygotowanie występów oraz wystawy prac każdy Uczestnik Przeglądu otrzymał pamiątkowy dyplom, a każda placówka otrzymała nagrodę rzeczową w postaci kolorowej drukarki oraz piękny pamiątkowy puchar.
Zwieńczeniem uroczystości była wspólna zabawa taneczna przy akompaniamencie zaproszonego zespołu. I tak XVII Przegląd przeszedł do historii. Po raz kolejny można było podziwiać niezwykle różnorodną twórczość Mieszkańców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej. Była też okazja do spotkań, rozmów i wspólnego bycia razem.