Grupa teatralna „PRO-ARTE”.

Grupę teatralną „Pro – arte” tworzy obecnie sześcioro Mieszkańców naszego Domu. Próby odbywają się raz w tygodniu, w środy. Przedstawienia przygotowywane są na podstawie scenariuszy kabaretów minionej epoki lub innych polskich tekstów komediowych. Aktorzy z nieskrywaną przyjemnością inscenizują bajki dla dzieci, które następnie prezentowane są dzieciom z kilku przedszkoli na Ochocie. Nasze spektakle chętnie oglądają zarówno mieszkańcy Domu, jak i inne warszawskie, podobne naszej, placówki, do których jesteśmy zapraszani. Raz w roku prezentujemy swoje dokonania podczas Przeglądu Twórczości Warszawskich Domów Pomocy Społecznej.

Próby i wspólna praca nad przedstawieniami to okazja do integracji, miłego spędzenia czasu, realizacji zainteresowań naszych mieszkańców. To także możliwość nieskrępowanego wyrażania różnych emocji, a cel w postaci przedstawienia motywuje do cierpliwej i systematycznej pracy nad swoją rolą.