Trening koncentracji i pamięci.

„Trening pamięci i koncentracji” to regularne spotkania grupowe organizowane dla mieszkańców DPS „Chemik”. To cykl spotkań prowadzonych przez psychologa ze stałą grupą osób.  Celem Treningu jest poprawa zdolności koncentracji i zasobów pamięciowych u osób starszych. Uczestnictwo  w spotkaniach odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności. Zajęcia prowadzone są jeden raz w tygodniu, we wtorki, o godz. 10.00. Każde spotkanie trwa około 1 godz. i 30 min. Uczestnicy mają możliwość w przyjemnej i pełnej wzajemnej akceptacji atmosferze spędzać czas, tworzyć nowe znajomości a przede wszystkim utrwalać i poszerzać posiadaną wiedzę oraz umiejętności, poprawiać zdolność wysławiania się, koncentracji i spostrzegawczości.